גזברות תכונות בולטות

bitmap-3@1x
 • טיפול מקיף כולל , יסודי ופרטני בכל מרכיבי הגזברות בארץ ובעולם.
 • פונקציונליתרחבה הן לדרג התפעולי והן לדרג הניהולי.
 • מנגנון גנרי לשליפה וניהול של מידע אוטומטי מאתרים באינטרנט כמודול משלים ואינטגרטיבי למערכת.
 • מנגנון זה שימושי לקלט אינטרנטשל כל הקיים באתרי הבנקים של הלקוח (יתרות נכסים והתחייבויות לסוגיהן השונים)
 • מנגנון אוטומטי לקלט מספקים ישראלים של תנועות / יתרות מהבנקיםלרבות – “מטאור”, “סילברנט”, “בזק זהב”.
 • ניהול יתרות ותנועות בנקיםוכל סוגי הנכסים / התחייבויות.
 • מגוון מחברות גזברבפורמטים שונים ומגוונים.
 • ניהול שווה המזומןלרבות פיקדונות יומיים וקצובים בבנקים.
 • ניתוח רב ממדי של תזרים המזומנים בפועל.
 • תחזית תזרים מזומניםלטווח היומי / קצר / ארוך.
 • תכנון תזרים מזומנים ותכנון בקרה, בשיטות מתקדמות ייחודיותשאינן קיימות בשוק.
 • תמיכה מלאה כל פעולות והנחיות הגזבר לבנקיםלרבות- העברות בין חשבונות/לצד ג, המרות מט”ח , עסקות ממוניות עסקות הגנה ונגזרים.
 • ניהול מסלקה בין-ארגוני לארגונים גלובליים – עבר, הווה, עתיד.
 • תמיכה בניהול חוב הארגוןלרבות הלוואות מבנקים / צד ג / לצד ג / בעלי עניין ואג”ח שהונפקה בכל הפרמטרים הקיימים בארץ ובעולם בניהול הלוואות ולוחות סילוקין.
 • תמיכה במגוון הנגזריםהקיימים בעולם לרבות – נגזרי מטבע, נגזרי ריבית ונגזרי סחורות ושירותים
 • ניהול חשיפות והגנותמט”ח וריביות.
 • תת מודול לבקרה על פעילות הבנקים– הסכמי עמלות, ריביות (עו”ש , הלוואות, פיקדונות)
 • מנגנון רב עוצמה ופרמטרי לממשקי ERP, המערכת מכילה יותר מ-20 סוגי ממשקים שוניםלתקבולים / תשלומים, כרטיסי אשראי, מס”ב גביה, מס”ב תשלומים ועוד.
 • ממשק גנרי לקבלת קבצי קלט ממערכות שונות בפורמטים שונים.
 • מנגנון התראה והמלצות אוטומטי, כולל תנאים פיננסיים פשוטים ומתקדמים.
 • לוח מחוונים להדמיה מנהלית משולב עם לוח בקרה ניהולי פעיל בנושאים שונים.
 • תיק השקעותעם חישובי תשואות מודרני כחלק אינטגרלי (או נפרד) ממודול הגזברות.
 • שלוב ותאימות מלאה עם מודול התקציב והתחזית המתגלגלתשל ה-EFI.

 

צור קשר

הממד השביעי מגיע עם פתרונות תוכנה מוכנים לנושאים פיננסיים מתקדמים

נשמח לסייע לכם להגיע לתוצאות הכי מתקדמות!