תחזית מתגלגלת מודול

bitmap-3@1x

מודול התחזית המתגלגלת מאפשר ניהול ברמה גבוהה של הסמנכ”ל הכספים / המנכ”ל ל:

  • להגיב באופן מיידי לכל שינוי בשוק או שינויים בסביבה הכלכלית.
  • להבין איך כל פרמטר כמותי / כלכלי / פיננסי משפיע על כל תוצאות הרווח וההפסד, תזרים מזומנים והמאזנים חזויים, היום, מחר, ובמהלך החמש השנים הקרובות.
  • ניתוח לפי ממדים-כל יחידה עסקית, חברה בת, מרכזי רווח / עלות, וחברות אחזקות.
  • להיות ערני להערכת שווי ( LTV) היבטים, קשיים פוטנציאליים של תזרים מזומנים עתידי, התאמות של יחסים פיננסיים וזמינות קווי אשראי.
  • מזעור החשיפה הפיננסית של החברה וכן ייעול בתחום הניהול סיכונים.
  • ניהול ציפיות המשקיעים בצורה מדויקת יותר.
  • גישה מכל מקום ובכל עת.
  • יכולות אלו משפיעות ישירות על הרווח הנקי וממקסמות את הערך של החברה.

צור קשר

הממד השביעי מגיע עם פתרונות תוכנה מוכנים לנושאים פיננסיים מתקדמים

נשמח לסייע לכם להגיע לתוצאות הכי מתקדמות!