תקציב תתי מודולים

bitmap-3@1x

המערכת מגיעה עם תתי מערכי העזר לתכנון, מוכנים מראש, לרבות:

 • תכנון מכירות
 • תכנון הנחות ועמלות ממכירות
 • תכנון הוצאות – קבועות / משתנות
 • תכנון הייצור ותכנון מלאי ועלות הייצורלרבות – עצי מוצר
 • תכנן כוח אדם
 • תכנון השקעות ורכוש קבוע
 • תכנון כלעסקות המימון הקיימות לרבות הלוואות , אג”ח ונגזרים
 • תכנון פרויקטים
 • העמסותהוצאות ומרכזי עלות על מרכזי רווח
 •  

תת מערך לבניית מערכי תכנון דינמיים

בגין כל נושא חריג ולא סטנדרטי המערכת מכילה תת מערך לבניית מערכי תכנון דינמיים רב ממדיים אשר בו ניתן ע”י כלכלן (ולא איש תוכנה) לבצע את הפעילויות הבאות:

 • ניתן להגדיר ממדים עסקיים ללא הגבלה

 • אפשרות לשיוך תכונות לכל ממד עסקי

 • אפשרות להגדרת קוביות תכנון על בסיס אותם ממדים ונתונים אחרים בד”כ- נתוני שנה קודמת כבסיס לתכנון העתידי

 • אפשרות להגדרת נוסחאות חישוב בתוך קובית התכנון ובין קוביות (למשל- עמלות על בסיס מכירות)

צור קשר

הממד השביעי מגיע עם פתרונות תוכנה מוכנים לנושאים פיננסיים מתקדמים

נשמח לסייע לכם להגיע לתוצאות הכי מתקדמות!