תכונות בולטות של מצבור נתונים וחשבונות

bitmap-3@1x

תכונות בולטות

  • מנגנון גנרי לשליפה וניהול של מידע אוטומטי מאתרים באינטרנט כמודול בדיד ואף משלים ואינטגרטיבי למערכת

  • מנגנון זה שימושי לקלט אינטרנט של כל הקיים באתרי הבנקים של הלקוח (יתרות נכסים והתחייבויות לסוגיהן השונים) ומאפשר לארגון גלובאלי עם ריבוי חברות בחו”ל לקבל תמונה מרוכזת ומפורטת מהירה בעדכניות מידית של כל מצבת הנכסים / התחייבויות הפיננסיות שלו בעולם כפי שמשתקף באתרי הבנקים / ברוקרים בעולם לרבות Global Cash View

  • ניתן גם לשלוף באמצעות מנגנון זה מידע על משתני שוק של שערי מטבע, אחוזי ריביות ומחירי סחורות ושירותים ולהזין אוטומטית את מערכת הגזברות והתכנון

  • ניתן גם לשלוף באמצעות מנגנון זה מידע על מתחרים ולהזין אוטומטית את מערכת התכנון

צור קשר

המימד השביעי מגיע עם פתרונות תוכנה מוכנים לנושאים פיננסיים מתקדמים

נשמח לסייע לכם להגיע לתוצאות הכי מתקדמות!