תכונות בולטות במודול הגזברות

bitmap-3@1x

.טיפול מקיף כולל יסודי ופרטני בכל מרכיבי הגזברות בארץ ובעולם

 • פונקציונאליות רחבה הן לדרג התפעולי והן לדרג הניהולי

 • מנגנון גנרי לשליפה וניהול של מידע אוטומטי מאתרים באינטרנט כמודול משלים ואינטגרטיבי למערכת
 • מנגנון זה שימושי לקלט אינטרנט של כל הקיים באתרי הבנקים של הלקוח (יתרות נכסים והתחייבות לסוגיהן השונים)
 • מנגנון אוטמטי לקלט מספקים ישראלים של תנועות / יתרות מהבנקים לרבות – “מטאור”, “סילברנט”, “בזק זהב”
 • ניהול יתרות ותנועות בנקים וכל סוגי הנכסים / התחייבות
 • מגוון מחברות גזבר בפורמטים שונים ומגוונים
 • ניהול שווי המזומן לרבות פיקדונות יומיים וקצובים בבנקים
 • ניתוח רב ממדי של תזרים המזומנים בפועל
 • תחזית תזרים מזומנים לטווח היומי / קצר / ארוך
 • תכנון תזרים מזומנים ותכנון בקרה, בשיטות מתקדמות ייחודיות שאינן קיימות בשוק
 • תמיכה מלאה בכל פעולות והנחיות הגזבר לבנקים לרבות – העברות בין חשבונות / העברות לצד ג, המרות מט”ח, עסקאות ממוניות, עסקאות הגנה ונגזרים
 • ניהול מסלקה בין ארגוני לארגונים גלובליים 
 • תמיכה בניהול חוב הארגון לרבות הלוואות מבנקים / צד ג / לצד ג / בעלי עניין ואג”ח שהונפקה בכל הפרמטרים הקיימים בארץ ובעולם בניהול הלוואות ולוחות סילוקין.
 • תמיכה במגוון הנגזרים הקיימים בעולם לרבות נגזרי מטבע, נגזרי ריבית ונגזרי סחורות ושירותים
 • ניהול חשיפות והגנות מט”ח וריביות
 • תת מודול לבקרה על פעילות הבנקים – הסכמי עמלות, ריביות (עו”ש, הלוואות, פיקדונות)
 • המערכת מכילה יותר מ20 סוגי ממשקים שונים לתקבולים / תשלומים, כרטיסי אשראי, מנגנון רבע עוצמה ופרמטרי לממשקי ERP מס”ב גביה, מס”ב תשלומים ועוד
 • ממשק גנרי לקבלת קבצי קלט ממערכות שונות בפורמטים שונים
 • מנגנון התראה והמלצות אוטומטי, כולל תנאים פיננסיים פשוטים ומתקדמים
 • לוח מחוונים להדמיה מנהלית, משולב עם לוח בקרה ניהולי פפעיל הנושאים שונים
 • תיק השקעות מודרני עם חישובי תשואות כחלק אינטגרלי או נפרד ממודול הגזברות
 • שילוב ותאימות מלאה עם מודול התקציב והתחזית המתגלגלת של EFI

צור קשר

המימד השביעי מגיע עם פתרונות תוכנה מוכנים לנושאים פיננסיים מתקדמים

נשמח לסייע לכם להגיע לתוצאות הכי מתקדמות!