חשיפות והגנות מטבע

bitmap-3@1x

המערכת מכילה תת-מודול לניהול חשיפות מטבע וחשיפות ריבית, אינטגרטיבי עם פעילות הגזברות עם דגשים בגידור מטבעות כולל

  • הגדרות מדיניות חשיפה פר ארגון/חברה/מטבע/סוג חשיפה (מאזנית, תקציבית, ספציפית).

  • ממשק מובנה ומבוקר להזנת יתרות חשיפה מאזנית ונתוני חשיפה תקציבית בזמן אמת ממערכת ERP עם אפשרויות התאמה ידניות.

  • תמיכה בכל פעולות המסחר לצרכי ההגנות בגין עסקאות ההגנה המקובלות, לרבות -עסקאות פורוורד לסוגיהן (מימוש, הפרשים), אופציות מט”ח לסוגיהן (לרבות- ונילה, נוק-אאוט, נוק-אין) וניהול לימיטים מתקדם כחלק מהמסחר.

  • תמיכה באסטרטגיות הגנה, כגון : צילנדר, אוכף וכדומה.

  • מערך תכנון ובקרת חשיפות המטבע מול ההגנות בזמן אמת הניזון מכללי המדיניות, יתרות החשיפה בכל נקודת זמן ועסקות ההגנה לסוגיהן.

  • אפשרות לשמור את מצב התכנון מול המלאי הקיים בכל נקודת זמן לצורך מעקב הביצוע.

  • שערוך ורווחיות עסקות ההגנה לכל חתך זמן כולל ממשק קלט אוטומטי מהבנק להשוואה לשווי ההוגן של העסקות בבנקים.

  • דו”ח ניטור תקופתי מתקדם של בדיקת יעילות פעולות הגידור לעומת רווח והפסד של המטבע בפועל שנמדד ברווח והפסד.

צור קשר

המימד השביעי מגיע עם פתרונות תוכנה מוכנים לנושאים פיננסיים מתקדמים

נשמח לסייע לכם להגיע לתוצאות הכי מתקדמות!