תחזית מתגלגלת מודול

bitmap-3@1x

מודול התחזית המתגלגלת מאפשר ניהול ברמה גבוהה של הסמנכ”ל הכספים / המנכ”ל ל:

  • להגיב באופן מיידי לכל שינוי בשוק או שינויים בסביבה הכלכלית.

  • להבין איך כל פרמטר כמותי / כלכלי / פיננסי משפיע על כל תוצאות הרווח וההפסד, תזרים מזומנים והמאזנים חזויים, היום, מחר, ובמהלך החמש השנים הקרובות.

  • ניתוח לפי ממדים – כל יחידה עסקית, חברת בת, מרכזי רווח / עלות וחברות אחזקה
  • להיות ערני להערכת שווי (LTV) של תזרים מזומנים עתידי, היבטים קשיים פוטנציאליים, התאמות של יחסים פיננסיים וזמינות קווי אשראי
  • מזעור החשיפה הפיננסית של החברה וכן ייעול בתחום ניהול הסיכונים
  • ניהול ציפיות המשקיעים בצורה מדויקת יותר
  • גישה מכל מקום ועת
  • יכולות אלו משפיעות ישירות על הרווח הנקי וממקסמות את ערך החברה

צור קשר

המימד השביעי מגיע עם פתרונות תוכנה מוכנים לנושאים פיננסיים מתקדמים

נשמח לסייע לכם להגיע לתוצאות הכי מתקדמות!