מודול התקציב תכונות בולטות

bitmap-3@1x

תכונות בולטות

 • תמיכה בריבוי חברות וביצוע דוחות מאוחדים גם על התקציב / תחזיות

 • תמיכה במבנה ארגוני גמיש והירארכי.

 • אפשרות תכנון, בקרה וניהול לפי הממדים העסקיים/ מרכזי רווח /עלות בהתאם לכל ארגון/ חברה (כגון : מוצרים / לקוחות / מגזרי פעילויות).

 • תמיכה ברב מטבעיות / מדדים לכל אורך שלבי התכנון ותרגום/מידוד למטבע הדיווח של החברה (₪).

 • תקציב – דוחות כספיים חזויים מלאים – רווח והפסד, מאזן, תזרים – נסגרים.
 • סינכרוניזציה מלאה בין הדוחות החזויים.
 • ממד זמן גמיש, קרי אפשרות לתכנון תקציב לאופק תכנון של מספר שנים וברזולוציית זמן משתנה (חודש, רבעון).
 • אפשרות ליצירת תחזית מתגלגלת – Rolling Forecast כחלק אינטגרלי ממערך התכנון התקציבי.
 • אפשרות לשימוש במגמות העבר על מנת לבנות תבניות תכנון אוטומטיות.
 • ניתוחי רווחיות ותמחיר (עבר / תקציב / תכנון) חתכים לפי ממדים עסקיים שיוגדרו (כמו- מוצרים, לקוחות, מגזרי פעילויות ) כחלק אינטגרלי ממערך התכנון והבקרה.
 • אפשרות לריבוי וורסיות תכנון וסימולציות.
 • הרשאות גמישות ומובנות על ידי: החברה, גרסה, טבלה, מסך עדכון.
 • מודול Workflow מוטבע בתקציב ובתהליך התחזית המתגלגלת המאפשר ריבוי משתמשים / תורמים לתקציב עם בקרה על התהליך כולו מלווה בדיווחי התקדמות וסטאטוסים.
 • השוואת וורסיות סימולציות בחתכים שונים לרבות מול ביצוע בפועל וכן בין וורסיות תכנון.
 • שילוב העסקות הממוניות (הלוואות, אג”ח, נגזרים) כחלק אוטומטי בתקציב/תחזית.
 • מערך הרשאות פרמטרי לפי חברה/וורסיה/מרכז רווח /מסך עדכון.
 • אפשרות ליצוא לגיליון אקסל כל שאילתה / דוח במערכת.

צור קשר

המימד השביעי מגיע עם פתרונות תוכנה מוכנים לנושאים פיננסיים מתקדמים

נשמח לסייע לכם להגיע לתוצאות הכי מתקדמות!