גזברות תכונות בולטות

טיפול מקיף כולל , יסודי ופרטני בכל מרכיבי הגזברות בארץ ובעולם. פונקציונליתרחבה הן לדרג התפעולי והן לדרג הניהולי. מנגנון גנרי לשליפה וניהול של מידע אוטומטי מאתרים באינטרנט כמודול משלים ואינטגרטיבי למערכת. מנגנון זה שימושי לקלט אינטרנטשל כל הקיים באתרי הבנקים של הלקוח (יתרות נכסים והתחייבויות לסוגיהן השונים) מנגנון אוטומטי לקלט מספקים ישראלים של תנועות / יתרות מהבנקיםלרבות – “מטאור”, “סילברנט”, “בזק […]

גזברות רקע

סוויטת ה EFI של המימד השביעי גאה להיות מודול הגזברות המתקדם והמקיף ביותר המכיל לא רק את הפונקציות הקלאסיות של מערכת גזברות כוללת, אלא גם תומכת בתכנון, גילוי ויכולות חיזוי. ​ המודול משלב את כל הנתונים הארגוניים הרלוונטיים עם יכולות גזברות חזקות, כגון: ​ ייעול ניהול תזרים מזומנים מכל המקורות והגורמים, מזעור הוצאות מימון או מקסום הכנסות מימון. ניהול סיכונים, לרבות סיכוני מטבע, סיכוני ריביות וטיפול בהגנות וגידורים. […]

תחזית מתגלגלת מודול

מודול התחזית המתגלגלת מאפשר ניהול ברמה גבוהה של הסמנכ”ל הכספים / המנכ”ל ל: להגיב באופן מיידי לכל שינוי בשוק או שינויים בסביבה הכלכלית. להבין איך כל פרמטר כמותי / כלכלי / פיננסי משפיע על כל תוצאות הרווח וההפסד, תזרים מזומנים והמאזנים חזויים, היום, מחר, ובמהלך החמש השנים הקרובות. ניתוח לפי ממדים-כל יחידה עסקית, חברה בת, מרכזי רווח / […]

תחזית מתגלגלת תת מודולים

תת מודלים בנוסף לתכונות הבסיסיות, מערכת EFI מכילה את תת המודולים הבאים לתכנון תחזית מתגלגלת: ​ תכנון מכירות, כולל הנחות ועמלות. תכנון הוצאות. תכנון ייצור, מלאי ועלויות, כולל תמיכה מלאה בעצי מוצר (BOM-Bill of Materials). תכנון כוח אדם. תכנון השקעות ורכוש קבוע. תמיכה מובנית וגמישה בכל עסקאות המימון הקיימות והעתידיותכולל הלוואות, אג”ח ונגזרים. תכנון פרוייקט. הקצאות הוצאותומרכזי עלות של […]

תחזית מתגלגלת רקע

תחזית מתגלגלת רקע המודול מנהלי כספים רואים בתחזיות המתגלגלות ככלי הניהולי השוטף הטוב ביותר. עם זאת, הידע המערכתי / פיננסי העמוק הנדרש בתכנון, ואת העובדה שמערכות ה-IT לא נבנו מראש עם אוריינטציה פיננסית, הופכת את היישום שלו למסובך ומורכב , במיוחד עבור ארגונים גלובליים גדולים. איסוף נתונים כמותיים וכספיים המפוזרים על פני מספר מערכות ה-IT שונות ומקורות אחרים (פנימי וחיצוני), טיפול נבון ואוטומטי בכפילויות וחוסרים של מידע […]

תחזית מתגלגלת תכונות בולטות

שליפה אוטומטית של נתוני שוק עדכניים ותחזיות לגביהן מהאינטרנט(כגון : שערי מטבעות, שיעורי ריבית, מחירי המניות, מחירי סחורות ושרותים ועוד) אשר נכנסים כקלט אוטומטי מתעדכן כל מרווח זמן לתחזית, ומשפרים את איכות התחזית המתגלגלת. יכולת השוואהבקלות של תרחישים וגרסאות סימולציות ללא הגבלה. תחזית מתגלגלת המבוססת בפועל על נתונים פיננסים(P & L, מאזנים ותזרים מזומנים) על בסיס מרכז רווח/עלות, חברה, ועד […]

השיטה והפתרונות של הסוויטה הכוללת של EFI

תחזית תזרים מזומנים, בזמן אמתי, מתגלגלת הנבנית ברובה אוטומטית ע”י רובוט מומחה על בסיס :   שילוב ואינטגרציה מלאה בין נתוני ה-CPM וה-TMS נתוני עבר  והווה ממערכות הארגון– דוחות כספים, יתרות מאזניות, מכירות, הוצאות, צבר הזמנות, עסקות מימוניות, נגזרים. נתוני עבר  והווה מהאינטרנט– תוצאות עסקיות של המתחרים, תחזיות עסקיות של המתחרים, שערי מטבע, מחירי סחורות ושירותים, שערי […]

מודול IFRS16 & US GAAP – הפתרון האיכותי ביותר

פתרון הוליסטי לניהול החוזיםמסוגיהן וגמישות מלאה באופן ניהול החוזים במערכות המידע בארגון (מממשק, מסכים, אקסל). פתרון רגולטורי  מלא עם השתלבות ואינטגרציה עם הנושאים הפיננסים האחרים בשליטת ה-CFO – ממשק אוטומטי למערכת תקציב. סימולציות עתידיות  לדוחות כספיים חזויים מלאים– רווח והפסד, מאזן, תזרים. סימולציות לתרחישי רכישה / החכרהוהשפעתם הצפויה על הדוחות הכספיים. אין צורך לשנות כלוםבמערכות הרכש וה-AP […]

ניהול הגנות לחשיפות מטבע וריביות – חשיפות והגנות מטבע

חשיפות והגנות מטבע The system contains a sub-module for managing currency exposures and interest exposures, integrative with treasury activities with highlights in currency Hedging including המערכת כוללת תת מודול לניהול חשיפות מטבע וחשיפות ריבית, אינטגרטיבי עם פעילויות הגזברות  עם הדגשים בהגנות המטבע לרבות – הגדרות מדיניות חשיפהפר ארגון/חברה/מטבע/סוג חשיפה (מאזנית, תקציבית, ספציפית). ממשק מובנה מוכן ומבוקר של קליטת […]

תקציב תתי מודולים

המערכת מגיעה עם תתי מערכי העזר לתכנון, מוכנים מראש, לרבות: תכנון מכירות תכנון הנחות ועמלות ממכירות תכנון הוצאות – קבועות / משתנות תכנון הייצור ותכנון מלאי ועלות הייצורלרבות – עצי מוצר תכנן כוח אדם תכנון השקעות ורכוש קבוע תכנון כלעסקות המימון הקיימות לרבות הלוואות , אג”ח ונגזרים תכנון פרויקטים העמסותהוצאות ומרכזי עלות על מרכזי רווח   תת מערך לבניית מערכי תכנון דינמיים בגין כל […]