השיטה והפתרונות של הסוויטה הכוללת של EFI

תחזית תזרים מזומנים, בזמן אמתי, מתגלגלת הנבנית ברובה אוטומטית ע”י רובוט מומחה על בסיס :

 

 • שילוב ואינטגרציה מלאה בין נתוני ה-CPM וה-TMS
 • נתוני עבר  והווה ממערכות הארגון– דוחות כספים, יתרות מאזניות, מכירות, הוצאות, צבר הזמנות, עסקות מימוניות, נגזרים.
 • נתוני עבר  והווה מהאינטרנט– תוצאות עסקיות של המתחרים, תחזיות עסקיות של המתחרים, שערי מטבע, מחירי סחורות ושירותים, שערי ריביות, מחירי נגזרים.
 • הנחיות מנהלים עסקיים לגבי התחזיות במשתנים ובפרמטרים  הרלוונטיים לכל סוג עסק – בשפת מנהל (ולא בפרמטרי תוכנה מורכבים ולא מובנים).
 • מודל סטטיסטי/דטרמניסטי  משולב עם מעל 350 אובייקטים פיננסיים/חשבונאים  מוכנים מראש לבניית התחזית בצורה אוטומטית על בסיס נתונים אלו.
 • התראות והמלצות של הרובוט, הן לגבי העבר וההווה (הצפת טעויות עבר/הווה עסקיות) והן לגבי תחזיות העתיד.
 • חיבור תמידי עדכני למידע במערכות הארגון, אתרי האינטרנט בעולם 
 • עדכון בזמן אמתי של התחזית המתגלגלת
 • הכללת כל העסקות המימוניות הקיימות בכל זמן והמתוכננות בעתיד

 

יצירת תחזית אחת אינטגרטיבית עדכנית לרווח והפסד, תזרים ומאזן חזוי לטווח הקצר / בינוני וארוך במערכת אחת

תמיכה בכל האירועים הגלובליים המורכבים שלא נתמכים היום במערכות הקיימות לרבות-

 • עסקות בין חברתיות עם מחירי העברה בין היחידות העסקיות השונות
 • תחזיות של מיזוגים ורכישות עתידיות
 • תחזיות מורכבות של פרויקטים חדשים וקווי מוצר חדשים
 • עסקות מימוניות מורכבות כגון איגוח חובות
 • פעולות של מתחרים
 • שינויי מטבע ושינויי ריביות
 • תוצאות העסקות מימון עתידיות שאינם קיימות כיום
 • שינויים (כגון: פירעון מוקדם, מחזור חובות) של עסקות מימוניות קיימות
 • טיפול עתידי בינחברתי מתקדם בעודפי /חסרי מזומנים הנוצרים בתחזית כולל Netting  בין החברות  בקבוצה
 • תוצאות הפרשי השער על היתרות המאזניות הצפויות במטבעות השונים בכול החברות

 

מבחני רגישויות מתקדמים ומדידת השפעה של כול שינוי חזוי על הרווח, תזרים והמאזן החזוי

צור קשר

הממד השביעי מגיע עם פתרונות תוכנה מוכנים לנושאים פיננסיים מתקדמים

נשמח לסייע לכם להגיע לתוצאות הכי מתקדמות!